Ευχαριστούμε θερμά τον συντοπίτης μας υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή για την άψογη συνεργασία που είχαμε για την δέσμευση ποσού 436.000€ για την βελτίωση ασφάλειας της ενδοδημοτικής οδοποιίας και ποσού 200.000€ για αντιπλημμυρική προστασία .

Τα παραπάνω έργα θα υλοποιηθούν άμεσα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας . Συνεργασίες σαν και αυτή δείχνουν ότι όταν υπάρχει θέληση και επαγγελματισμός η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κεντρική Κυβέρνηση διευθετούν χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

 

 

 

 

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που σημειώθηκαν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021 και που έπληξαν τις Κοινότητες Σκοτούσσας και Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους κατοίκους των κοινοτήτων αυτών που έχουν υποστεί ζημίες σε οικίες και επιχειρήσεις να προσέλθουν στο Δήμο εώς και 30-12-2021 και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για αποζημίωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση για αποζημίωση υποβάλλεται τόσο από τον επιχειρηματία όσο και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου στεγάζεται η επιχείρηση.

Πληροφορίες κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρο : 23250 22261

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του νομού ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2021.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) άρθρο 3, καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στο  νομό ΣΕΡΡΩΝ, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ ταχ. δ/νση: Τέρμα Ομόνοιας, γραφ. 8, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης και να υποβάλουν τυχόν αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή. Κτηνοτρόφοι που δε θα ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και  αποποιούνται  του δικαιώματος ένστασης

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας  είναι: 23213-55213 , γεωπόνος Χατζηπανταζή Βασιλική.

 

 

Βασικό άξονα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ηράκλειας αποτελεί η μετάβαση προς ένα νέο οικοσύστημα έξυπνης κινητικότητας. Με βάση την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για "καθαρές" και βιώσιμες μεταφορές και το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, η ηλεκτροκίνηση, και οι υποστηρικτικές προς αυτήν τεχνολογίες οι οποίες και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολιστικού έξυπνου συστήματος μεταφορών, είναι κομβικής σημασίας και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της κινητικότητας.


Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει τη δυνατότητα για την εκπλήρωση πιο σύντομα πολλών περιβαλλοντικών στόχων και ορόσημων που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη μείωση των εκπομπών CO2, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, αλλά και τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Ο Δήμος Ηράκλειας προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142), το προβλέπει τη χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στην ευρύτερη περιφέρειά του, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος. Το ΣΦΗΟ έτσι προβλέπεται να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα κοινό σχέδιο χωροθέτησης φορτιστών Η/Ο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συμβολής τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.

Η προσέγγιση θα βασίζεται σε πολυκριτηριακή (χωρική και μη) ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, τους διαφορετικούς τύπων οχημάτων και φορτιστών, τα δημογραφικά και οικιστικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κινητικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της εκπόνησης του ΣΦΗΟ θα γίνει εκτίμηση ή/και πρόβλεψη για τις ανάγκες και δυνατότητες του Δήμου για τη σταδιακή αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης στόλου κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων.
Το Σ.Φ.Η.Ο. συντάσσεται με αρχικό ορίζοντα πενταετίας (5ετίας) όπου και προβλέπεται η κατ’ ελάχιστον αναθεώρηση.

Ο Δήμος Ηράκλειας έχει ολοκληρώσει τα δύο πρώτα στάδια που απαιτούνται για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των Διοικητικών του ορίων. Λαμβάνοντας μέριμνα για την ισότιμη συμμετοχή και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ κατά το δυνατόν στις Δημοτικές υποδομές, χωροθετεί το σύνολο των δημοσίων θέσεων στάθμευσης (ΔΘΣ) και των σταθμών φόρτισης Η/Ο

Οι δυνατές θέσεις χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ανά οικισμό παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ

Η παρούσα συμμετοχική διαδικασία έχει σκοπό να αποτυπώσει τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των φυσικών προσώπων αλλά και λοιπών ιδιωτικών φορέων προκειμένου η τελική πρόταση χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, αλλά να είναι και βιώσιμη. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο έχει απλή δομή πολλαπλών επιλογών, προστατεύοντας πλήρως τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου που το συμπληρώνει. Η συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης θα διαμορφώσει την τελική έκδοση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

https://docs.google.com/forms/d/1Mw6OwuuEZmFYq4XFAwPYY5IJ4syuA_zzyQI6dXLgqV0

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Γεώργιος Κουτσάκης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + Project ARCHI'Nature, συμμετέχει στη δεύτερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιείται στην Ιταλία, περιοχή της Λομβαρδίας, και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο του Iséo, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2021.

Το έργο αναπτύσσεται γύρω από δήμους που συνορεύουν με λίμνες με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους νέους και τους δημότες τους για το περιβάλλον διαβίωσής τους μέσω της καλλιτεχνικής εργασίας ( αρχιτεκτονική, σχεδίαση, τέχνη).

Ο Δήμος Ηράκλειας θα φιλοξενήσει και θα συνδιοργανώσει με το Κε.Δι.ΒΙ.Μ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την 4η συνάντηση εταίρων το 2023 και θα υλοποιήσει 2 έργα τέχνης κατά τη διάρκεια των 2 ετών του έργου.

 

 

 

 

2021 11 02 oi polites rotoyn

 

Λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της Διαδικτυακής Ημερίδας:

Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 - 19:00

Σύνδεσμος Πλατφόρμας Zoom (link): https://us06web.zoom.us/j/86757115060

(Webinar ID: 867 5711 5060)

 

Με αφορμή το πρόγραμμα Erasmus ARCHI΄Nature, στο οποίο συμμετέχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το ΕΠΑΛ Ηράκλειας πραγματοποιήθηκε συνάντηση τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας μεταξύ του κ. Γεώργιου Κουτσάκη Δημάρχου Ηράκλειας , γάλλων υπηκόων από την περιοχή PONT DE BEAUVOISIN της SAOIE Γαλλίας , του κ. Γεώργιου Αραπάκη Υπεύθυνο Τομέα Τουρισμού Δήμου Σερρών και της κ. Χρύσας Ματζιάρη από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

   Ο σκοπός του προγράμματος όπως σημείωσε ο κ. Κουτσάκης Δήμαρχος Ηράκλειας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για το περιβάλλον, η ανταλλαγή απόψεων - γνώσεων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν όπως είναι η Γαλλία – Ισπανία -Πορτογαλία- Ιταλία και άλλες χώρες με κοινό στόχο την ανάπτυξη, τη διαβίωση και τον τουρισμό  γύρω από την λίμνη Κερκίνη.

 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.