ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας μέ αίσθημα ευθύνης στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού SARS–COV-2 έλαβε την υπ' αριθμ. 300/2020 Απόφαση με ΑΔΑ 9ΙΕΨΩΡΤ-09Ω .

Τα μέτρα έχουν ώς εξής:

 1. Ενημέρωση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 2. Οι υπηρεσίες του δήμου θα δέχονται κοινό τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ έως τη 13:00 μ.μ. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες του Ληξιαρχείου για δηλώσεις θανάτου.
 3. Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο με ραντεβού από τις 9:00π.μ έως 15:00μ.μ.
 4. Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών, λόγω παράτασης της προθεσμίας μέχρι 30-06-2020.
 5. Όλα τα συλλογικά όργανα του δήμου δεν θα συνεδριάζουν δια ζώσης.
 6. Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων αναβάλλονται.
 7. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα γίνονται αποδεκτές.
 8. Εργαζόμενοι του δήμου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δε θα εξυπηρετούν κοινό.
 9. Οι εργαζόμενοι του Νομικού Προσώπου «Φ.Ο.Π.Η» που έχει ανασταλεί η λειτουργία του θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 10. Άμεση προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για το προσωπικό του Δήμου.
 11. Κάθε Σάββατο θα γίνεται απολύμανση των χώρων του Δήμου.
 12. Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» όπου κρίνεται αναγκαίο θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου:

Υπηρεσία Τηλέφωνο επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Δήμος Ηράκλειας 2325350100 2325350105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νομική Υπηρεσία 23253501119 -
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας 2325350109 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 2325350150 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2325025994 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – Κέντρο Κοινότητας Ηράκλειας 2325028314 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου 2325350112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (Δημοτολόγιο) 2325350121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (Ληξιαρχείο) 2325350120 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (Προσωπικού) 2325350116 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2325350142 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2325350130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 2325350133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας 2325022261 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΕΠ Ηράκλειας 2325350200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΕΠ Στρυμονικού 2321353111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΕΠ Σκοτούσσας 2321352938 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φορέας Πρόνοιας Ηράκλειας 2325022700 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ανακοίνωση

Από την Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020.

Σας παραθέτουμε παρακάτω οδηγίες της Στρατολογίας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οδηγίες

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 13776/2020

 ΦΕΚ 648/Β/27-2-2020 "Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας"

Ανακοινώνει ότι

Ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα κούλουμα της Καθαράς Δευτέρα σε όλο το Δήμο Ηράκλειας.

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Αφού έλαβε υπόψη του:

- το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19

-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ηράκλειας

Στις 24/2/2020 και ώρες 16:00 έως 21:00 θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διενέργεια δωρεάν εξετάσεων από καρδιολόγους, ψυχιάτρους και νευρολόγο στα γραφεία του κέντρου κοινότητας του Δήμου Ηράκλειας από την ομάδα «Παρατηρίου» του έργου με ακρωνύμιο Equal2Health που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTEREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Για δηλώσεις συμμετοχής καλείτε στα τηλέφωνα 2325028314-313 ή προσέρχεστε στα γραφεία του κέντρου κοινότητας στο κτήριο της ΔΕΥΑΗ.

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ενημερώνει του δημότες του και τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην γεωγραφική περιφέρειά του ότι σύμφωνα με τον Ν.4647/2019, αρθρ.51, πργ.2 περί «δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού»

                             υποχρεούνται

όσοι έχουν αλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ε9 (πρόσφατο) ,

λογαριασμό ΔΕΗ,

και αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2325350144 (κα Χατζούδη) και 2325350142 (κ.Παπαοικονόμου)

 

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.