Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Φ.430/54/299428Σ.6766 /24-11-2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017. Οι υπόχρεοι κατά την προσέλκυση τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
 2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
 3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βισαλτίας, στις 25 Νοεμβρίου 2016 η 5η Συντονιστική συνάντηση των εταίρων του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «ENERGYNET». Το έργο υλοποιείται από τους Δήμους Φλώρινας (ΕπΕτ), Ηράκλειας (Ετ3) και Βισαλτίας (Ετ5) από την Ελλάδα και τους Δήμους Βέλες (ΟικΕπ) και Πρίλεπ (Ετ4) από τη γειτονική Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ 2007-2013».

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε η μέχρι στιγμής πορεία της υλοποίησης του έργου και έγινε προγραμματισμός για την ολοκλήρωση και των εναπομείναντων παραδοτέων μέχρι και τη λήξη του (20/12/2016). Οι συμμετέχοντες εταίροι έκριναν πολύ ικανοποιητική τη μέχρι στιγμής εξέλιξη και εισηγήθηκαν μέτρα για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους έως και την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, υπήρξε συντονισμός των μελών για τη συμμετοχή των εταίρων στο Συνέδριο κλεισίματος του έργου, που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 16 – 18 Δεκεμβρίου 2016, στο Δήμο Φλώρινας (ΕπΕτ).

 

logo EnergyNet  gr flag EU flag FYROM flag

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 2007-13»
“Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007 - 2013” IPA Cross-border Programme
Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους
This project is co-financed by 75% from EU funds and by 25% from National funds

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην αφήνουν μέσα ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης τα παρακάτω:

1) Φύλλα, χόρτα, λουλούδια, κηπευτικά

2) Κλαδιά, κορμούς δένδρων

3) Χώματα, μπάζα, πέτρες και στάχτες από σόμπες - τζάκια

4) Μπαταρίες και ελαστικά οχημάτων

5) Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, πόρτες, στρώματα, παράθυρα κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση που οι κάδοι θα περιέχουν τα παραπάνω, η υπηρεσία μας δε θα προβαίνει στην αποκομιδή αυτών των απορριμμάτων.

Για τα παραπάνω απορρίμματα ο Δήμος έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους (ανοιχτού τύπου κοντέινερ) σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ηράκλειας και μόνον εκεί πρέπει οι πολίτες να τα απορρίπτουν (μπορούν να ενημερώνονται από τους Προέδρους).

Από εδώ και στο εξής σε όσους αφήνουν τα παραπάνω απορρίμματα εκτός των ειδικών αυτών κάδων, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζει ο Κανονισμός Καθαριότητας (άρθρο 22) του Δήμου Ηράκλειας.

Επίσης θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους αφήνουν απορρίμματα σε παλιούς σκουπιδότοπους ή άλλες περιοχές.

Παλιές ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, στρώματα κ.τ.λ. συγκεντρώνονται στο αμαξοστάσιο Ηράκλειας (πληροφορίες στο τηλ. 2325 0 22261).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στο ετήσιο μνημόσυνο των φονευθέντων το έτος 1944στην Τριάδα Ν. Σερρών που θα τελεστεί την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην τοπική Κοινότητα Τριάδας του Δήμου Ηράκλειας.

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωϊκών υποπροιόντων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 999 ΚW) της εταιρείας με την επωνυμία "ΕYRΟΕΝΕRGΥ ΒΙΟGΑSSΤ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας" που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ' αριθ. 545 αγροτεμάχιο στη Θέση "Αλι-Σίλκι", στην Τ.Κ. Γεφυρουδίου Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας.

Κατεβάστε την ανακοίνωση

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το ΙΓΜΕ στις 24 Οκτωβρίου 2016 η πρώτη βαθιά γεωθερμική γεώτρηση στην Τ.Κ. Χρυσοχωράφων, στα πλαίσια του έργου «ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΙΘΑΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

 Το έργο αυτό εκτελείται με βάση την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του ΙΓΜΕ, και στοχεύει στο χαρακτηρισμό ως «βέβαιο» του σημερινού «πιθανού» γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου Ηράκλειας.

Η πρώτη βαθιά γεωθερμική γεώτρηση έφτασε στο βάθος των 417 μέτρων. Διάτρησε μια σειρά ταμιευτήρες που φιλοξενούν γεωθερμικό ρευστό, από το βάθος των 340 έως 408 μέτρων και σταμάτησε αφού διάτρησε εννέα μέτρα συμπαγούς γνευσιακού υποβάθρου. Η γεώτρηση εκδηλώνει τώρα ελαφρύ αρτεσιανισμό, παράγοντας χωρίς άντληση περίπου 5 m3 την ώρα. Η μέγιστη θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού που συναντήθηκε είναι 62 οC, ενώ η ποιότητά του εκτιμάται κατ’ αρχήν άριστη καθώς έχει πολύ χαμηλή αγωγιμότητα που δείχνει ότι δεν είναι επιβαρυμένο σε άλατα.

Η πλήρης εκτίμηση του δυναμικού της γεώτρησης, ως παροχή, θερμοκρασία και σύσταση γεωθερμικού ρευστού, θα είναι δυνατή μετά την ανάπτυξη και άντλησή της, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στον επόμενο μήνα.

Το γεωτρύπανο του ΙΓΜΕ έχει ήδη μετακινηθεί και εγκατασταθεί στη θέση που θα εκτελεστεί η δεύτερη βαθιά γεωθερμική παραγωγική γεώτρηση, η κατασκευή της οποίας θα ξεκινήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας, κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης σας προσκαλεί στις

εσπερίδες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον του Δικτύου ENERGYNET

που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα "ΡΟΜΕΟ"

στις 28/9/2016 και στις 12/10/2016. Ώρα έναρξης 6 μ.μ.

1η Εσπερίδα - Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 2η Εσπερίδα - Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
Πρόγραμμα παρουσιάσεων Πρόγραμμα παρουσιάσεων
 1. 1.Παρουσίαση του ENERGYNET

Περιγραφή του έργου ENERGYNET με σύντομη αναφορά στα μέχρι στιγμής επιτεύγματά του.

 1. 2.Αειφόρος ενέργεια

Η Αειφόρος Ενέργεια ως απάντηση στις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι διεθνείς πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ για την Ενέργεια και το Κλίμα.

 1. 3.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Εποπτική παρουσίαση των ΑΠΕ και της διαφοροποίησής τους από τις συμβατικές πηγές ορυκτών καυσίμων. Κατηγορίες, πλεονεκτήματα και οφέλη.

 1. 4.Τοπικοί σχεδιασμοί Αειφόρου ενέργειας

Τι είναι ο στρατηγικός Ενεργειακός σχεδιασμός. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ηράκλειας.

 1. 1.Ενέργεια από απόβλητα

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων και ανάκτηση ενέργειας. Βασικές πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων.

 1. 2.Αρχές και εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στις αστικές αναπλάσεις ως εργαλείο για την κλιματική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση Ενέργειας.

 1. 3.Παραδείγματα Αειφόρου ενέργειας

Παρουσίαση έργων και εφαρμογών Αειφόρου ενέργειας στη διασυνοριακή περιοχή και παγκοσμίως.

 1. 4.Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια.

Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης σ' όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς και τις δύο εσπερίδες και θα δηλώσουν ενδιαφέρον να λάβουν τέτοιες.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στη δράση που διοργανώνει ο επικεφαλής του Δικτύου ENERGYNET Δήμος Φλώρινας "Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του προσωπικού των δήμων και των κατοίκων / τελική δημόσια εκδήλωση", στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA "Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013".

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.