Σας καλούμε να παραστείτε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Χρυσοχωράφων, στις 29 & 30 Ιουλίου 2022, στην Τοπική Κοινότητα   Χρυσοχωράφων σύμφωνα   με το   ακόλουθο πρόγραμμα :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

21:00   Γιορτή Αποδήμων – Ετεροδημοτών.Χαιρετισμοί από Τοπικές Αρχές

22:00 Παραδοσιακοί χοροί και παραδοσιακό γλέντι με ζουρνάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

21:00   Παραδοσιακοί χοροί και λαϊκό γλέντι 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Γεώργιος Κουτσάκης 

   Η πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.                         Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χρυσοχωράφων

         Δήμητρα Αυτζή                                                   Δημήτρης Μαχλελής              

 

 

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ,   σε συνεργασία με τον Δήμο Ηράκλειας διοργανώνει, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εμποροπανήγυρης  Σκοτούσας,  τον 20ο    αγώνα δρόμου Σκοτούσας σε δημόσια οδό με τους παρακάτω όρους:

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        ΚΥΡΙΑΚΗ   4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ EKΚINΗΣΗΣ  09:45  ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ             

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ     25.000 μ                 

Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις Ηράκλειας και Σκοτούσσας καθώς και στα θρησκευτικά πανηγύρια των Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Δήμος Ηράκλειας- Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πλατεία Μπακογιάννη 2, T.K 62400 – Ηράκλεια ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

H αίτηση θα γίνεται σε έντυπο της Υπηρεσίας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosiraklias.gr) .

 

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση  (word)  -  Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση  (pdf)

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Σταυρακάρας Αθανάσιος

 

 

Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 (Α΄207), με τον οποίο ρυθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2γ του αρ.66 «Μεταβατικές Διατάξεις»: «γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.»

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι ανωτέρω κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες ανανέωσης ως την 31-07-2022.

 

Έγγραφο τμήματος εμπορίου και ανωνύμων ειταιρειών Π.Ε. Σερρών

 

 

Με κεντρικό σύνθημα «Η φωτιά έχει δύναμη - Μην την υποτιμάς», το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν δημιουργήσει ένα νέο ενημερωτικό τηλεοπτικό σποτ με οδηγίες πρόληψης και προστασίας ώστε να θωρακίσουν οι πολίτες το σπίτι τους έναντι πυρκαγιάς, κατά τους κρίσιμους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

 

Ενημερωτικό TV σποτ: Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

 

Αντιπυρική - Ενημερωτικό Ρ/Φ σποτ: Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

 

 

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 01.05.2022 έως και 31.10.2022, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από τις Πυροσβεστικές Διατάξεις:

α) 9/2021 (ΦEK 1923, τεύχος Β', της 13.5.2021) «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους»

β) 20/2022 (ΦEK 1923, τεύχος Β', της 13.5.2021) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών»

Στις παραπάνω διατάξεις ρητά αναφέρεται ότι:

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
  2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

  1. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, θα επιβάλλονται σε βάρος τους τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, καθώς επίσης αυτοί θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα  με τις σχετικές ποινικές διατάξεις.

Ο Δήμος Ηράκλειας, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων ν’ ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και δείχνουμε έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μειώνουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της σε περίπτωση που προκληθεί, κρατώντας το Δήμο μας καθαρό και ασφαλή! Προφυλάσσουμε τις περιουσίες και τις ζωές μας.

O καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.