2016 03 05 xorodia iraklia

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του µε αρ. Πρωτ.: οικ.100125/08.01.2016 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ' που αφορά ∆ιαβίβαση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο : « Αδειοδότηση υφιστάµενων υποδοµών τριών υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων στην πεδιάδα Σερρών (1ου αρδευτικού δικτύου Ηράκλειας-ΙΙΙ αρδευτικού δικτύου Σιδηροκάστρου-δικτύου ∆υτικής ∆ιώρυγας», (υποκατηγορία Α1 – 2η οµάδα – Υδραυλικά Έργα - µε α/α 03). Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΤΟΕΒ 1ου ΑΡ∆ΕΥΤ. ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ΙΙΙ ΑΡ∆ΕΥΤ.∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ

1. Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 11.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 11.03.2016.

2. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 22.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η            25.02.2016

3. Αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ'

4. Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350442) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας     Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.pkm.gov.gr  και        ειδικότερα         στη       διαδροµή Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική      Αδειοδότηση Έργων  και  ∆ραστηριοτήτων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συµβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” την 22η Ιανουαρίου 2016.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας. (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

Αντώνιος ∆. Γυφτόπουλος

 

 

Το Γυμνάσιο Ηράκλειαςς

συμμετέχει στο 8ο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών "Πάμε Σινεμά" με την ταινία:

"ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ ΓΑΛΑ"

Με την ψήφο μας , βοηθάμε το σχολείο μας να κερδίσει το βραβείο κοινού .

Ψηφίστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πάμε Σινεμά.

 

http://www.pamecinema.net/

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

υπ' αριθμ. 715/30-12-2015 με τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ( https://app.diavgeia.gov.gr/ ) με ΑΔΑ:ΩΣΛΛΟΚΗΧ-27Ρ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Φ.437/2/34785/σ.12864/20-11-2015 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας όλοι οι άρρενες Δημότες του Δήμου μας γεννημένοι το έτος 1998 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν απογραφικό Δελτίο στις Στρατολογικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016.Η απογραφή για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ενδεικτικά ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-01-2016 έως 8-1-2016, από 2-2-2016 έως 5-2-2016 και από 01-03-2016 έως 31-3-2016. Οι υπόχρεοι κατά την προσέλκυση τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στα μητρώα Αρρένων.

Η Μικτή Χορωδία της Ηράκλειας συμμετείχε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 στην 21η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών μετά από πρόσκληση της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Νεάπολης Συκεών.

Στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου, η χορωδία μας μαζί με άλλες έξι εκλεκτές χορωδίες ερμήνευσε ένα πλούσιο μουσικό ρεπερτόριο αποσπώντας θετικά σχόλια και κριτικές από το ενθουσιώδες ακροατήριο.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας σε όλα τα μέλη της χορωδίας μας για την παρουσία τους σε αυτή τη χορωδιακή συνάντηση , στη μικρή μας Ιωάννα Κατσάρη και στο μαέστρο μας κ. Διονύση Βαφειάδη.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗ

Συμεωνίδου Ευγνωσία

 

2015 12 04 afisa dentro eyxon

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.