Φέτος, το ’’ Δέντρο των Ευχών ’’ στην πλατεία της Ηράκλειας είναι πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο.

Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης, όλοι μαζί, τα σχολεία του Δήμου, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, το φιλόπτωχο της Εκκλησίας, το ”Εικαστικό Εργαστήρι” Ηράκλειας, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του Δήμου μας για να σταλούν στους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών.

Είναι καθήκον μας πέρα από οποιοδήποτε πολιτικό και κοινωνικό παρασκήνιο να στηρίξουμε τους πρόσφυγες. Άλλωστε, οι κάτοικοι των νησιών μάςαποδεικνύουν καθημερινά με τη συμπεριφορά, την υπομονή και τη θέλησή τους ότι η λέξη ”άνθρωπος” μπαίνει πάνω και πέρα από ταμπέλες και προελεύσεις.

Η εικόνα ενός μικρού προσφυγόπουλου που κρατάει το χέρι της μητέρας του για ασφάλεια και ακόμα πιο σφιχτά το μικρό λούτρινο ζωάκι του στην αγκαλιά του, θα μας μείνει αξέχαστη.

Τα φετινά Χριστούγεννα κάνουμε μια ευχή στο ’’ Δέντρο των Ευχών ’’ αυτό το παιδί να έχει την ευκαιρία να περάσει τα σύνορα και να συνεχίσει την πορεία του προς ένα καλύτερο αύριο, με καλύτερες συνθήκες ζωής και στιγμές ξενοιασιάς.

H Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και οι Δήμοι του Νομού Σερρών, ως εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή φρούτων (ακτινίδια) στους δημότες των Δήμων, που είναι κάτοχοι της κάρτας σίτισης (αλληλεγγύης) ή δικαιούχοι του ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD).

Η διανομή θα γίνει, από Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου μέχρι Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 , σε σημεία διανομής και ώρες που θα καθορίσουν οι υπεύθυνοι των Δήμων και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις -εταίροι.

Ειδικά για τους δικαιούχους του Δήμου Σερρών η διανωμή θα γίνει από την Κεντρική Αποθήκη (ΚΕΠΥΕΛ - κάτω από την αερογέφυρα) 1ο Χιλιόμετρο Σερρών Νιγρίτας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους για την χορήγηση 500 νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου στην επικράτεια της περιφέρειας.

Η άδειες θα χορηγηθούν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας .

Ορθή επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι στην πργ.2 του άρθρ.2 του Ν.4321/2015 (Ρύθμιση 100 δόσεων)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπονται τα εξής:

Βασικές οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β.η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000,00 ευρώ

γ.η υπαγόμενη στη βασική ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή των τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το ύφος των εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

2.Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης –πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως 25 Νοεμβρίου 2015 ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Ηράκλειας-υπόψη τμήματος Ταμείου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2325350144.

 

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πλαίσιοτου Επιχειρησιακoύ Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) ανακοινώνει ότι οι ωφελούμενοιτου προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους :

1. Ηλεκτρονικά από το ΗΔΙΚΑΑΕ. (www.idika.org.gr/teba) με τους κωδικούς TAXIS με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, από το σχετικό πίνακα που έχει αναρτηθεί.

2. Από τον κατάλογο που είναι αναρτημένος :

  • στο Δημαρχείο Ηράκλειας

  • στην είσοδο της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας

  • στα ΚΕΠ,

αφορά μόνο τους δημότες Ηράκλειας και περιλαμβάνει όχι τα ονόματα αλλά μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος  με την ένδειξη « εγκεκριμένη – απορριφθείσα ».

3. Από τα Γραφεία της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας στον 2ο όροφο από 8πμ – 2μμ. Επίσης από το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ της Σκοτούσσας και του Στρυμονικού.

Τρόπος Υποβολής Ενστάσεων:

Οι ενστάσεις   υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους του οποίους επικαλείται. Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των ενστάσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους, του Δήμου Ηράκλειας, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής, θα γίνεται από Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, από 8πμ-2μμ, στον 2ο όροφο της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας, στο γραφείο του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. Επίσης στο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ της Σκοτούσσας και του Στρυμονικού.

Τα σημεία πληροφόρησης και υποβολής ενστάσεων των δημοτών είναι τα παρακάτω:

  • τα γραφεία της ΚΕΔΗ στον 2Ο όροφο του Πολύκεντρου Ηράκλειας

Πληροφορίες τηλ : 2325028172, 2325028988

  • το Δημοτικό κατάστημα Σκοτούσσας

           Πληροφορίες τηλ : 2321352934, 2321352937

  • το Δημοτικό κατάστημα Στρυμονικού

           Πληροφορίες τηλ : 2321353105, 2321353110, 2321353111

Μετά το πέρας των ενστάσεων η K.Ε.Δ.Η θα αποστείλει τις ενστάσεις στην ΠΕ Σερρών η οποία ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης θα αποστείλει τις ενστάσεις   στην Επιτροπή των ενστάσεων, που συγκροτείται από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η Επιτροπή των Ενστάσεων αποφαίνεται επί των ενστάσεων κάθε Περιφερειακής Ενότητας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών (30) από την αποστολή στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας σε συνεργασία με τον Όμιλο «ΟΡΦΕΑ» Σερρών σας προσκαλούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 21:00 στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ» Ηράκλειας στο αφιέρωμα που θα γίνει προς τιμήν της τραγουδίστριας της νίκης ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί από επίσημους φορείς

Μουσικό καλωσόρισμα από τη Χορωδία Ηράκλειας

-Μαργαρίτα Μαγιοπούλα(Μ. Θεοδωράκη)

-Καλυμνιώτικο (Μ. Χατζηδάκη)

-Χρώματα και αρώματα ή Την εικόνα σου (Γ. Μαρκόπουλου)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΑΕΣΤΡΟΣ της χορωδίας ο κ. Διονύσης Βαφειάδης

Α! ΜΕΡΟΣ

Η Κυρία Γιούλη Σπυρίδου, Πρόεδρος του Ομίλου Ορφέα παρουσιάζει

τη Σοφία της Ζωής και του Έρωτα.

Η Χορωδία του ΟΡΦΕΑ αποδίδει τα τραγούδια

-Χωριάτα (Θ. Σακελλαρίδης – Γ. Φτέρης)

-Αχ Ψαροπούλα (Χρ. Χαιρόπουλος)

-Λόντρα – Παρίσι (Λ. Ραπίτης – Μ. Τραιφόρος)

-Καλό σου ταξίδι (Κ. Γιαννίδης – Αιμ. Σαββίδης)

-Επιλογή από βαλς του Κώστα Γιαννίδη (Α. Σακελλάριος) (Χρ. Γιαννακόπουλος)

                                                                 (Θ. Σπυρόπουλος) (Π.Παπαδούκας)

Β! ΜΕΡΟΣ

Ο Κύριος Ελευθέριος Χατζόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ο.Θ.Σ.

παρουσιάζει τη Σοφία της Νίκης.

 

Η χορωδία του Ορφέα αποδίδει τα τραγούδια

-Παιδιά της Ελλάδος παιδιά (Μ. Σογιούλ – Μ.Τραιφόρος)

-Το τραγούδι της λευτεριάς (Μ. Θεοφανίδης - Π. Παπαδούκας – Θ. Σπυρόπουλος)

-Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του (Θ. Σακελλαρίδης – Γ. Θίσβιος)

-Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου (Μ. Σογιούλ – Μ. Τραιφόρος)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΜΑΕΣΤΡΟΣ της χορωδίας ο κ. Χρήστος Καλλίας.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Ν.Π.Ι.Δ) στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δράσεών της, λειτουργεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες 16:00-20:00 και συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο του Δήμου.

Σκοπός της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και ικανότητας, καλλιεργώντας παράλληλα την κοινωνικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τη φαντασία τους. Επίσης, σκοπός του κέντρου είναι να συμβάλλει στη συγκρότηση ισορροπημένης και πολύπλευρης προσωπικότητας των παιδιών μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: εικαστικά, μουσική, πληροφορική, γυμναστική, μοντέρνος και παραδοσιακός χορός, ομαδικά παιχνίδια, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση στην εργασία με παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των μητέρων-πατέρων στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων.

Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ευελπιστούμε ότι χάρη στη στήριξη των μητέρων θα υπάρξει στο μέλλον μεγαλύτερη συμμετοχή και η δομή θα εδραιωθεί και θα συνεχιστεί η λειτουργία της στο μέλλον.

Η πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.

Συμεωνίδου Ευγνωσία

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.