Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (28.225.81€ πλέον ΦΠΑ 6.774.19€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών , όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-10-2018 και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Διευκρινίζεται ότι για το Ε4 ισχύουν τα παρακάτω:

 Ε4- Φωτιστικό για λαμπτήρες led 1,5μ.  εξωτερικών χώρων (σκαφάκι)

Αρίθμηση πίνακα ειδών Ε4
Είδος - τύπος Φωτιστικό για λαμπτήρες led μήκους 1,50μ. εξωτερικών χώρων (σκαφάκι) >=6000Κ   στεγανό   IP65
Περίβλημα Αλουμίνιο
Τύπος Με πυκνωτή    
Προστασία IP65 στεγανό
Ντουϊ Για λαμπτήρες Τ8 LED δύο σειρές
Χρήσεις Φωτιστικό δρόμου Φ.Ο.Π.
Τύπος λαμπτήρα led
Τάση λειτουργίας 220-240V
Ισχύς Έως 70 W
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.