Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 53.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 42.741,94€ πλέον Φ.Π.Α. 10.258,06€) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2016 με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Η προμήθεια των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (δυνατότητας ανάδειξης δύο αναδόχων) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)και πιο συγκεκριμένα:

733,00 ευρώ για την ομάδα Α:Λυχνίες-Λαμπτήρες-Ηλεκτρολογικό υλικό κτλ.

122,00 ευρώ για την ομάδα Β: Προμήθεια Λαμπτήρων –Λυχνιών σε απόθεμα.

855,00 ευρώ συνολικά για Α&Boμάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-41-40.

 

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ »

Βλ. Διακήρυξη σελ. 14 από 33 6. Υποβολή προσφορών

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών , θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ενδιαφερόμενοι , έτσι ώστε η παραλαβή τους από το Δήμο να γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 04-07-2016 και ώρα 09:00 π.μ.

( Λόγω του ότι η προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού είναι Κυριακή)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

01/072016 Διευκρινήσεις

Στη Α6 Λαμπτήρες 1000W HQI-Ε40 & 400W HQI-E40

Η Θερμοκρασία χρώματος φωτός είναι >=3000Κ τουλάχιστον 3000Κ

Το ¼ της ίντσας αντιστοιχεί   σε 6,35mm. Τα μπράτσα να είναι γαλβανιζέ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται είναι οι ελάχιστες, καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές γίνονται δεκτές .

Για την υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 15 οι ποσότητες να είναι δεσμευμένες για τουλάχιστον 2μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.