Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 36.500,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   21.867,94 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   3.936,23 €

Απρόβλεπτα 15% :     3.870,63 €

Φ.Π.Α.               :     6.825,20 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας, μέχρι την 14-04-2014., ημέρα Δευτέρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ (Α1) τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά ή αντίστοιχα στα νομαρχιακά μητρώα έργων Οικοδομικών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 594,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

Τεύχος Διακήρυξης

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.