Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισμού 68.624,00συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.( 59.746,31 € πλέον ΦΠΑ 8.877,69 € ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους 31-12-2014 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά προμήθεια Γαλακτοκομικών, είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου ελαιόλαδα κατεψυγμένα λοιπά είδη παντοπωλείου με Κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Πιο συγκεκριμένα:

α) για τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου και είδη κρεοπωλείου και κατεψυγμένων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε είδος από τα ανωτέρω κατά την ημέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτή διαμορφώνονται κάθε φορά από την υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Ν. & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών.

β) για τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά,είδη παντοπωλείου και είδη αρτοποιείου, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 13/2013 μελέτη της προμήθειας.

       Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Ηράκλειας και των νομικών του προσώπων. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες για τις συνολικές ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των ομάδων .

      Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία καυσίμων αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάσει της διακήρυξης δικαιολογητικά.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/12/2013 ημέρα Τρίτη στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) με ώρα έναρξης την 9:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 π.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας .

   Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας (τηλ 23253 – 50158),   όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή από το διαδίκτυο στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του Δήμου www.dimosiraklias.gr.

Συνοδευτικά αρχεία: Μελέτη - Διακήρυξη

Ορθή επανάληψη: Διορθωμένα έντυπα οικονομικής προσφοράς

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.