ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 1.2.3 - Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση (del. 1.2.3), 1.3.3 - Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) & 1.4.3 - Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3)» επί του προαναφερόμενου έργου. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στα 12.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

α/α

                                                Εργασία

Περιοχή

1

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «2.2.1 Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW(del. 2.2.1)

Δήμος Ηράκλειας

2

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «2.3.1 Δράσεις εισαγωγής της αειφορικής ενέργειας στα σχολεία» (del. 2.3.1)

Δήμος Ηράκλειας

3

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «4.1.3 Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Ηράκλειας» (del. 4.1.3)

Δήμος Ηράκλειας

4

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «4.2.3 Σχέδιο δράσης αειφορικής ενέργειας Δήμου Ηράκλειας - Συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων» (del. 4.2.3)

Δήμος Ηράκλειας

5

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «5.1.3 Τοπικό γραφείο και παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας» (del. 5.1.3)

Δήμος Ηράκλειας

6

Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραδοτέου «1.3.3 Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης» (del. 1.3.3)

Δήμος Ηράκλειας

7

Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραδοτέου «1.4.3 Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις» (del. 1.4.3)

Δήμος Ηράκλειας

8

Τεχνική υποστήριξη κατά τον έλεγχο & αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών που αφορούν στις δράσεις του έργου

Δήμος Ηράκλειας

9

Τεχνική υποστήριξη κατά την παραλαβή, έλεγχο & αξιολόγηση των υποβληθέντων παραδοτέων που αφορούν στις δράσεις του έργου

Δήμος Ηράκλειας

10

Τεχνική υποστήριξη που αφορά σε τεχνικά ενεργειακά ζητήματα

Δήμος Ηράκλειας

11

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Μελέτης εφαρμογής που αφορά στο παραδοτέο «5.2.3 Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας» (del. 5.2.3)

Δήμος Ηράκλειας

12

Υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας, ως Εταίρου 3 του έργου ENERGYNET, στις υποχρεώσεις του και στις διαδικασίες που αφορούν το γενικό συντονισμό του έργου και τη χρηματοοικονομική του διαχείριση.

Δήμος Ηράκλειας

13

Υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου για την έγκαιρη και άρτια διεκπεραίωση των υποχρεώσεων απέναντι στις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Δήμος Ηράκλειας

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Γούσιου Αικατερίνη (τηλ. 2325 3 50109, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  -  Τεχνική Έκθεση

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.