Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο μας στην διεύθυνση :

Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
ΤΚ 62400 Ηράκλεια
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.dimosiraklias.gr
ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα:

 Τηλέφωνα υπηρεσιών του Δήμου

Τηλεφωνικό κέντρο

2325 3 50100

Φάξ

2325 3 50159

 Αιρετοί

Δήμαρχος - Κουτσάκης Γεώργιος ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2325 3 50101

Γραμματεία Δημάρχου

2325 3 50105

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοικητικών υπηρεσιών -Χαβαλές Δημήτριος

2325 3 50155
Αντιδήμαρχος Έργων Υποδομών και Ανάπτυξης  - Σταυρακαράς Αθανάσιος  6982027270
Αντιδήμαρχος Πρασίνου Καθαριότητας και Πολιτκής Προστασίας - Τσομπανίδης Χρήστος
 
Αντιδήμαρχος Δημ. Ενότητας Σκοτούσσας - Στοϊλας Ελευθέριος  
Αντιδήμαρχος Δημ. Ενότητας Στρυμονικού - Λαζαρίδης Ανέστης
 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - Γεωργιάδου Μαρία

2325 3 50108

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ηράκλειας

2325 3 50103

 

Νομική Υπηρεσία

Νομικός Σύμβουλος - Κεραμιδάς Πέτρος

2325 3 50119

 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντής - Ζέκος Κωνσταντίνος

2325 3 50104

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου

Προϊσταμένη - Τσαρουχά Ασημένια

2325 3 50111

Πρωτόκολλο - Φέτκος Σταύρος

2325 3 50112

Πρωτόκολλο - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

2325 3 50113

Διοικ. υπαλλ. - Σιώπη Στυλλιανή

2325 3 50105

Φαξ

2325 3 50111

 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προϊστάμενος - Κοταμπάσης Δημήτριος

2325 3 50120

Δημοτική κατάσταση - Γερακάκη Ζωή

2325 3 50121

Δημοτική κατάσταση - Καραγκιόζη Νάγια

2325 3 50122

Δημοτική κατάσταση - Τσαπκίνη Παναγιώτα

2325 3 50121

Φαξ

2325 3 50125

Ληξειαρχείο - Κοταμπάσης Δημήτριος

2325 3 50120

 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος - Παντελίδης Ιάκωβος

2325 3 50116

Διοικ. υπάλλ. - Βαρσάμη Βαϊα

2325 3 50118

Φαξ

2325 3 50117

 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προϊστάμενος - Παπαοικονόμου Ιωάννης

2325 3 50142

Λογιστήριο - Αϊτίδου Ιγκα

2325 3 50146

Λογιστήριο - Σιώπη Κατερίνα

2325 3 50147

Προμήθειες - Βλαχοπούλου Φωτεινή

2325 3 50141

Προμήθειες - Τσιπστέ Όλγα

2325 3 50140

Έσόδα - Χατζούδη Φωτούλα

2325 3 50144

Ταμείο - Γαϊταντζή Θεοδοσία -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2325 3 50145

Φαξ

2325 3 50140

Τμήμα ΚΕΠ

Προϊσταμένη -Γραμματοπούλου Αλίνα

2321 0 53110

ΚΕΠ Ηράκλειας

2325 3 50200

2325 3 50201

2325 3 50202

ΚΕΠ Σκοτούσσας

2321 3 52937

2321 3 52938

ΚΕΠ Στρυμονικού

2321 3 53111

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διευθυντής - Παπαβασιλείου Αργύρης

2325 3 50130

 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Προϊστάμενος - Μπούσιος Δημήτριος

2325 3 50132 

Μηχανικός - Σταμάτη Δέσποινα

2325 3 50131

Μηχανικός - Θεοδοσίου Γεώργιος

2325 3 50138

Μηχανικός -   (Ειδικός συνεργάτης)

2325 3 50134

Μηχανικός - (Ειδική συνεργάτης)

2325 3 50135

Φαξ

2325 3 50131

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Προϊστάμενος - Καρταλίδης Στέργιος

2325 3 50133

Περιβαλλοντολόγος - Σιάρκου Ζωή

2325 3 50136

Φαξ

2325 3 50131

 Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

 Προϊστάμενος - Κοτσαρίδης Θεόδωρος

2325 0 22261

 Φαξ

2325 0 22261

Επιτελικές υπηρεσίες

 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προϊσταμένη - Γούσιου Κατερίνα

2325 3 50109

Φαξ

2325 3 50108

 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προϊστάμενος - Βεράνης Απόστολος ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2325 3 50150

Καμπούρης Νικόλαος ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2325 3 50151

Χατζημιχάλη Κατερίνα (Σκοτούσσα) ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2325 3 52900

Φαξ

2325 3 50151

 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προϊσταμένη - Χατζηπανταζή Βασιλική ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2325 0 25990

Δανδίκα Ευμορφία (Μόρφη) ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
2325 0 25992
Πόπη Ελένη (Ειδική συνεργάτης) ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
2325 0 25993
Κουμάνη Ζαχαρούλα ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) 2325 0 25994
Φαξ 2325 0 25999
  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Προϊσταμένη - Ράπτου Μαρία ( e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
2325 0 28310
Τρέντζιου Γεωργία
2325 0 28311
Φαξ 2325 0 28312
Κέντρο Κοινότητα Δήμου Ηράκλειας
Υπάλληλος 1 2325 0 28313
Υπάλληλος 2 2325 0 28314
   

 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

 Δημοτική ενότητα Σκοτούσσας

Γραμματεία

2321 3 52928

Ληξιαρχείο - Κιορπές Χρήστος

2321 3 52902

 Δημοτική ενότητα Στρυμονικού

Γραμματεία - Κελίδου Σουλτάνα

2321 3 53105

Ληξιαρχείο - Καραμπατζιάκη Αλεξάνδρα

2321 3 53104

Νομικά Πρόσωπα

Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας

Διευθύντρια - Χατζίδου Σοφία

2325025839

2325025388
"Βοήθεια στο σπίτι" 2325028172
Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας
Προϊσταμένη - Κεσκινίδου Αγγελική 2325022700
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας

Τηλεφωνικό κέντρο

2325028240

2325028150

Γενικός διευθυντής - Πάγκαλος Κωνσταντίνος  2325028247
Τμήμα καταναλωτών - Παπαδοπούλου Μαρία 2325028246
Τμήμα Τεχνικής υπηρεσίας - Μπαντή Πέννυ 2325028242
Ταμείο 2325028241
Λογιστήριο 2325028248
Βλάβες 2325028245

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.