Γεωθερμικό Πεδίο Ηράκλειας- Λιθοτόπου
Το γεωθερμικό πεδίο εντοπίζεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, καταλαμβάνει έκταση περίπου 45 τετρ. χλμ. και η περιοχή ανάπτυξης του φαίνεται στο συνημμένο χάρτη (σχ. 1). Η μορφολογία της περιοχής είναι πεδινή με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια με μικρό λοφώδες ανάγλυφο στο νοτιοδυτικό άκρο του πεδίου.
Τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή από την δημιουργία παραγωγικών γεωτρήσεων θα είναι πολλαπλά, καθώς η γεωθερμία μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς πετυχαίνοντας χαμηλό ενεργειακό κόστος. Θερμοκήπια, καλλιέργειες κηπευτικών, επεξεργασία ξήρανσης- αφυδάτωσης, κλιματισμός κτιρίων, θέρμανση γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων, καθώς επίσης ιχθυοκαλλιέργειες και παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού είναι μόλις μερικοί από αυτούς τους τομείς.
Ύστερα από τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Δεκέμβριο του 2010 ο Δήμος Ηράκλειας, αφού πλειοδότησε στο διαγωνισμό, υπέγραψε σύμβαση με την Περιφέρεια σύμφωνα με την οποία του εκχωρήθηκε το Δικαίωμα έρευνας για τη βεβαίωση του πιθανού γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου – Ηράκλειας και στη συνέχεια η αξιοποίηση του. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από το ΙΓΜΕ και έχει χρονικό ορίζοντα 2 ετών από την έναρξη των εργασιών.
Περιγραφή του γεωθερμικού πεδίου
Γεωλογικά το πεδίο ευρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος του τεκτονικού βυθίσματος του Στρυμόνα που έχει διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ, άρχισε δε να σχηματίζεται κατά το Μέσο Μειόκαινο και είναι ακόμη ενεργό. Το βύθισμα αποτελεί το όριο μεταξύ της μάζας της Ροδόπης και της Σερβομακεδονικής μάζας.
Τα πετρώματα της Σερβομακεδονικής μάζας εμφανίζονται στα δυτικά περιθώρια του γεωθερμικού πεδίου (χωριό Λιθότοπος) και αποτελούνται από διμαρμαρυγιακούς γνεύσιους. Στην ευρύτερη περιοχή του βυθίσματος υπάρχουν και μερικά ηφαιστειακά πετρώματα (Στρυμονικό, Άγκιστρο), Τριτογενούς έως Πλειστοκαινικής ηλικίας που δεν φαίνεται να συνδέονται με κάποια ενεργό μαγματική δραστηριότητα. Έτσι η δημιουργία του γεωθερμικού πεδίου αποδίδεται περισσότερο στην κυκλοφορία σε βάθος των μετεωρικών νερών και άνοδο τους, μέσω μεγάλων ρηγμάτων, μέχρι τα βάθη που τα συναντούμε σήμερα.
Το βύθισμα του Στρυμόνα γέμισε κατ’ αρχήν με ιζήματα του Μέσου Μειοκαίνου και στη συνέχεια με νεώτερα μέχρι και σύγχρονα ιζήματα. Το πάχος του συνόλου των ιζημάτων αυτών φθάνει, στο κέντρο του βυθίσματος τα 4.000 μ.. Μετά την απόθεση των Μειοκαινικών και Πλειοκαινικών ιζημάτων αυτά επηρεάστηκαν από εφελκυστική τεκτονική με κανονικά ρήγματα και μεταπτώσεις και η λεκάνη Στρυμόνα χαρακτηρίζεται πλέον ως τεκτονική τάφρος (graben).
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΟΡΥΦΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)

Χ

Y

A

431442,38

4564222,07

Β

438656,84

4561129,33

Γ

439660,52

4556032,65

Δ

435009,67

4554155,68

Ε

434574,47

4557362,17

Z

431050,36

4561754,93

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ87)

Υψόμετρο

σε μ.

(υ.ε.θ.)

Είδος γεωτρ.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Χ

Υ

Li-1

436410,82

4556388,43

Ερευνητική

Li-10

438675,36

4560037,53

24,38

Ερευνητική

Li-1Π

436410,82

4556388,43

Παραγωγική

Li-2

438445,35

4556088,31

Ερευνητική

Li-3

435212,26

4554378,22

Ερευνητική

Li-4

434817,48

4558558,46

31,03

Ερευνητική

Li-5

437428,33

4558705,78

27,94

Ερευνητική

Li-6

436205,28

4560140,45

33.03

Ερευνητική

Li-7

433832,56

4560856,34

32,03

Ερευνητική

Li-8

431654,14

4563453,93

33,14

Ερευνητική

Li-9

435359,80

4562175,90

35,73

Ερευνητική

ΙΓΜΕ - Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων - πεδίο Ηράκλειας -Λιθότοπου
Η περιοχή έρευνας είναι καλυμμένη από αλλουβιακές αποθέσεις και βαθύτερα από Νεογενή ιζήματα με γρήγορες μεταβολές στην κατακόρυφη και οριζόντια ανάπτυξη τους. Γενικά τα παλαιότερα ιζήματα μπορούν να διακριθούν σε δύο σειρές: την κατώτερη σειρά που κάθεται απ’ ευθείας στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο, έχει μέγιστο πάχος 200 μ., και είναι ψαμμιτοειδής σε σύσταση με βαθμιαία μετάβαση σε πιο αδρομερές υλικό προς το κέντρο της λεκάνης. Σ’ αυτήν συναντήθηκαν οι σημαντικότερες θερμικές ανωμαλίες. Την ανώτερη σειρά, που υπέρκειται της προηγούμενης, και αποτελείται από άμμους με ενστρώσεις αργίλου, με πάχος ~ 200 μ.. Εδώ υπάρχει έντονη υδροφορία που σε βάθος παρουσιάζει και μια θερμική ανωμαλία.
Από τα αποτελέσματα των θερμομετρήσεων σε υδροσημεία προσδιορίστηκαν οι περιοχές με ελαφρές θερμικές ανωμαλίες. Οι γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν στη συνέχεια εντόπισαν γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 33oC και 62 oC, στο βάθος των γεωτρήσεων. Βέβαια δεν αποκλείεται η πιθανότητα, σε μία νέα ερευνητική προσπάθεια, να συναντηθούν υψηλότερες θερμοκρασίες σε μεγαλύτερα βάθη, ειδικά στην επαφή με το υπόβαθρο.
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών, υπαίθρου και γραφείου ακολούθησε η επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων.
Το πιθανό αυτό πεδίο παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Έκταση: ~ 45km2
Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40- 62οC .
Βάθος ταμιευτήρα: 300 – 450 μ και άνω.
Παροχή: ------- m3/h (λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έγινε άντληση από τη μοναδική παραγωγική γεώτρηση).
Τα νερά της περιοχής είναι χαμηλής αλατότητας και ανήκουν στην κατηγορία των Na – HCO3.
Το μεγαλύτερο γεωθερμικό ενδιαφέρον από την άποψη της θερμοκρασίας εντοπίζεται στην περιοχή που περικλείεται από την ισόθερμο καμπύλη των 40 οC και άνω. Η περιοχή αυτή θα αποτελέσει τον κύριο στόχο της περαιτέρω έρευνας για τη μετάβαση του πεδίου στην κατηγορία των βεβαιωμένων.
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.