Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένες τις προσκλήσεις και τις αποφάσεις παλαιοτέρων ετών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας :

 

 Όργανο

Πρόσκλησεις

Αποφάσεις 

Δημοτικό Συμβούλιο

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Οικονομική επιτροπή

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Επιτροπή ποιότητας ζωής

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Εκτελεστική επιτροπή

2013

2014

2013

2014

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΔΚ Ηράκλειας

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Σκοτούσσας

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Στρυμονικού

2013

2012

2013

ΤΚ Αμμουδιάς

2012

2012

ΤΚ Βαλτερού

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Γεφυρουδίου

-

-

ΤΚ Δασοχωρίου

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Ζευγολατιού

-

2012

ΤΚ Καλοκάστρου

2012

2013

2012

2013

ΤΚ Καρπερής

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Κοίμησης

2012

2012

ΤΚ Λιβαδοχωριου

-

2012

ΤΚ Λιθοτόπου

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Λιμνοχωρίου

2012

2012

2013

2014

ΤΚ Μελενικιτσίου

2012

2012

ΤΚ Νέας Τυρολόης

2012

2012

ΤΚ Παλαιοκάστρου

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ΤΚ Ποντισμένου

-

2012

2014

ΤΚ Τριάδας

-

2012

ΤΚ Χειμάρρου

2013

 

2013

ΤΚ Χρυσοχωράφων

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Ηράκλειας