Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία το δικαίωµα απόληψης δασικών   προϊόντων από υλοτόµηση δένδρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου και στα κοιµητήρια της ∆Κ. Ηράκλειας.

Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της αρµόδιας ∆ηµοτικής Επιτροπής, την δεκάτη 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και µε ώρα λήξης 13.30 µ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωσηπου αποβεί άκαρπη την 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 , ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης 13.30 µ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350133,-144.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ∆ήµο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.