Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισυό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι 46.716,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 37.987,23€ πλέον Φ.Π.Α. 8.729,27€).

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδατο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που του επιτρέπεται να προσφερθεί. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50158-57.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  - 

Διευκρινήσεις (τελευταία ενημέρωση 18-06-2015)

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.