Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προύπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2016 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31-7-2015 Β΄) ΚΥΑ   περί κατάρτισης του Π/Υ του Δήμου για το έτος 2016

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2016

 

Δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προύπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2016 , σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4305/2014. :

 

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Εκτέλεση προύπολογισμού Μαΐου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με την αριθ. Οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 207/09.09.2011 τεύχος Β) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 266, 268 και 277,  του Ν. 3852/2010 (Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας ανακοινώνουμε τις τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2016.:
Τριμηνιαίες εκθέσεις

 

Εκτέλεση προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016 - Ισολογισμός Α τριμήνου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού B τριμήνου 2016 - Ισολογισμός B τριμήνου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2016 - Ισολογισμός Γ τριμήνου 2016

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.