Ο Δήμαρχος Ηράκλειας
Αποφασίζει
Α) Αναθέτει μέχρι 31-08-2019 χωρίς αμοιβή στο δημοτικό σύμβουλο κ. Μπαλάσκα Απόστολο του Γεωργίου:
 1. Τη μέριμνα για τη διαχείριση των δημοτικών βοσκοτόπων.
 2. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και τη λύσσα.
 3. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωϊκής παραγωγής.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Μπαλάσκα Απόστολο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ηράκλειας:
 1. Να υπογράφει τις βεβαιώσεις μεταβίβασης ζώων.
 2. Να υπογράφει έγγραφα με θέματα σχετικά με την κτηνοτροφία.
 3. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα και αντίγραφα εγγράφων.
Γ) Αναθέτει μέχρι 31-08-2019 χωρίς αμοιβή στο δημοτικό σύμβουλο κ. Νεολιαντζή Αναστάσιο του Πασχάλη:
 1. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 2. Την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β).
 3. Την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Νεολιαντζή Αναστάσιο του Πασχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ηράκλειας:
 1. Να υπογράφει τις άδειες παραγωγών λαϊκών αγορών.
 2. Να υπογράφει βεβαιώσεις, άδειες και γενικότερα έγγραφα και πράξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, σύμφωνα με τον O.E.Yτου Δήμου.
 3. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα και αντίγραφα εγγράφων.
 Ε) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού Σερρών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.