Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2017
(Άρθρο 118,παρ.5 Ν.4412/2016)
 
Ο Δήμος Ηράκλειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων :
 • Οικοδομικά
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Πρασίνου
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου έτους 2017
(Άρθρο 118,παρ.5 Ν.4412/2016)

 

Ο Δήμος Ηράκλειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών :
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων & κυκλοφοριακές (10)
 • Υδραυλικών έργων (13)
 • Ενεργειακές (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές & γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)
Η εγγραφή στους καταλόγους πρέπει να γίνει ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του    άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης-παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Ηράκλειας έως και την 12-05-2017. Πληροφορίες στο τηλ. 2325350130 κ. Παπαβασιλείου Αργύρης.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.