Το έργο: «COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» με ακρωνύμιο «CommoNaR», υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2007-2013»και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. (ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ποιότητα Ζωής – Αναβάθμιση και διαχείριση περιβαλλοντικών & πολιτιστικών στοιχείων, ιατροφαρμακευτικά & κοινωνικά ζητήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και την ευημερία των κατοίκων της». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας κατά 15%.
Συνεργαζόμενοι εταίροι είναι οι Δήμοι Ηράκλειας και Νέας Ζίχνης από ελληνική πλευρά και Strumyani, Kresnaκαι Simitli από τη βουλγαρική, σύμφωνα με το αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας των προανεφερθέντων φορέων από 28/2/2011.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών των οικοσυστημάτων της διασυνοριακής περιοχής με ταυτόχρονη συμβολή στην περιβαλλοντική συμπεριφορά τους. Μεταξύ των επιμέρους στόχων περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης και ειδικής γνώσης του περιβάλλοντος, η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών μέσω δράσεων πληροφόρησης αλλά και η προβολή και ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών της χαρακτηριστικών.
Ειδικότερα, βαρύνουσα σημασία στην υλοποίηση του Έργου καταλαμβάνει η ανάδειξη των περιοχών παρέμβασης ως περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και η προσέλκυση επισκεπτών με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προορισμοί αυτοί. Έτσι, ενισχύεται η προσπάθεια της διασυνοριακής περιοχής για οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμες πρακτικές και αειφόρο διαχείριση.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.162.591,25 ευρώ
Προϋπολογισμός Δήμου Ηράκλειας: 534.811,11 ευρώ
Δράσεις Δήμου Ηράκλειας:
  1. Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο «Λόφο Πεύκων»
  2. Δημιουργία και εξοπλισμός Γραφείου Προβολής
  3. Μελέτη δράσεων προβολής
  4. Έντυπο και ηλεκτρονικό Υλικό προβολής
  5. Οργάνωση περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Σχετικά αρχεία:
 
 
CommoNaR
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.