Η πράξη αφορά προγράμματα κατάρτισης για τους ΡΟΜΑ του Δήμου Ηράκλειας. Πιο συγκεκριμένα 10 ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν για 250 ώρες ο καθένας στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και 26 ωφελούμενοι άνθρωποι θα εκπαιδευτούν για 100 ώρες ο καθένας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε προγράμματος, το πρόγραμμα 'ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ' θα εμπερικλείει τα ακόλουθα βασικά πεδία ανάπτυξης γνώσεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων σε αυτό ώστε να οδηγούν στα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται από το ΚΕΓ, Α1, Α2, Β1 ή Β2:

• Κατανόηση προφορικού λόγου

• Κατανόηση γραπτού λόγου

• Παραγωγή γραπτού λόγου

• Παραγωγή προφορικού λόγου

• Καταστάσεις Επικοινωνίας

• Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

• Καθημερινή ζωή

• Λεξιλόγιο

• Φωνητική

• Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα

Το δε πρόγραμμα 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ' θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επιπέδου 'στοιχειώδεις', συνεπώς θα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων

• Πλοήγηση στον ιστό και επικοινωνία (browser – outlook)

• Επεξεργασία κειμένου (word)

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει επιπλέον του εξειδικευμένου περιεχομένου του κάθε αντικειμένου κατάρτισης να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες»:

• α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

• β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

• γ) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και ( αποκλειστικά για το πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο 'Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας' το οποίο δεν προβλέπει εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε),

• δ) Χρήση εφαρμογών Η/Υ

 

Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα

 

 

PKM eidiki

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.