Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Με την υπ’ αριθμ. 1141/17-02-2017 Απόφαση Ένταξης και τις τροποποιήσεις αυτής, η Πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας» και MIS 5004043 εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με προϋπολογισμό 292.320,00 ευρώ.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Πολλά Κέντρα Κοινότητας ορεινών ή νησιωτικών Δήμων διαθέτουν και κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν χρειάζεται έτσι να μετακινηθούν στην έδρα του Δήμου.

Στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και Μετανάστες οι αντίστοιχοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Τα Κέντρα Κοινότητας, επομένως, είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Ηράκλειας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στο Δημο Ηράκλειας η έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 όπου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στην υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας απασχολούνται δύο κοινωνικοί λειτουργοί και ενας ψυχολόγος παρέχοντας καθημερινά τις υπηρεσίες του απο τις 7:00 εως τις 15:00.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Hράκλειας, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της περιοχής που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη της οικογένειάς τους. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να επωφεληθούν:

 • Άνεργοι
 • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας
 • Δικαιούχοι του επιδόματος ΕΕΕ πρώην “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” (ΚΕΑ)
 • Παιδιά και ενήλικες που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού
 • Ηλικιωμένοι
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)
 • Άτομα με ψυχική διαταραχή
 • Άστεγοι
 • Ρομά
 • Θύματα κακοποίησης
 • Άτομα με παραβατική συμπεριφορά
 • Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
 • Παλιννοστούντες
 • Μετανάστες, πρόσφυγες
 • Αποφυλακισμένοι

Οι υπηρεσίες του Κέντρου

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηράκλειας, οι πολίτες θα βρουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για:

 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα -ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ)
 • Επίδομα Στέγασης
 • Επίδομα Γέννησης
 • Επιδόματα Αναπηρίας
 • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Επίδομα Ομογενών
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
 • Έξοδα Κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Πρόγραμμα Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ)/Ενημερωτικά- Συνοδευτική παροχή του ΕΕΕ
 • Ένταξη στην αγορά εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ενδοοικογενειακά προβλήματα (οικογενειακή βία, οικογενειακές δυσαρμονίες)
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη εξατομικευμένα για προβλήματα που τους απασχολούν
 • Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενδυνάμωση εξατομικευμένα για προβλήματα που τους απασχολούν
 • Προγράμματα Κοινωνικής & Ψυχολογικής Υγείας
 • Διασυνδεση & Παραπομπή σε εξιδικευμένες υπηρεσίες

Που βρίσκεται το Κέντρο

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ. - 15.00 μ.μ. , και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ηράκλειας, υστεγάζεται με τη Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης (ΔΕΥΑΗ) και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

1) Koινωνική Λειτουργός / Γιαβρούδη Βασιλική - 2325028313

2) Κοινωνική Λειτουργός/ Μπακούρα Πασχαλία - 2325028314

3 Ψυχολόγος/ Τζουράκης Παναγιώτης -2325028315

μπορείτε να επικοινωνέιτε και μέσω ηλεκτρονικού ταυχδρομείου στην διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα

Τροποποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας"

 

 

kentro koinotitas  espa eu koinoniko tameio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.