ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα

 Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών

 Έχοντας υπόψη:

   1) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας (ΦΕΚ 1541/Β/27-6-2011) στον οποίο προβλέπετε θέση Γενικού Γραμματέα.

   2) Τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ηράκλειας Ν. Σερρών , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 17 του ν. 3584/2007.

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ .

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Ηράκλειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   (αρμ. Υπάλληλος: Ιάκωβος Παντελίδης   Τηλ.: 23253-50116)

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.

 

Γνωστοποίηση

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.