Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας" ας ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (01) Ιατρού ειδικότητας Παιδίατρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών Ηράκλειας, Σκοτούσσης και Κοίμησης.

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η παρακολούθηση της σωματικής υγείας των νηπίων με επίσκεψή του δύο φορές το μήνα, η ιατρική συμβουλευτική, η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων καθώς και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ, περιόδου 2020-2021.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος την 31/07/2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ü  Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής

ü  Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

ü  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

ü  Άδεια τίτλου Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου

ü  Εμπειρία σε ανάλογες κοινωνικές δομές.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ü  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών

ü  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

ü  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

ü  Αίτηση

ü  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα

ü  Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

ü  Αντίγραφα τίτλου σπουδών

ü  Ότι άλλο αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 30, Ηράκλεια, Ισόγειο, ΤΚ 62400, τηλ. επικοινωνίας: 2325022700 και 2325022704 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ραντεβού ή με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/12/2020 έως 21/12/2020. 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.