Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ψυχοεκπαιδευτικο πρόγραμμα εκμάθησης γονεικων δεξιοτήτων " Σχολή Γονέων" το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Ηράκλειας. 

 
Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 10 δίωρες συναντήσεις. 
 
Αναλύθηκαν 8 διαφορετικά θέματα τα οποία επικεντρώθηκαν στην συμπεριφορά των εφηβων, των γονέων και στην αλληλεπίδραση τους. 
 
Οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν με βιωματικό τρόπο και η σημαντική συμμετοχή των γονέων ήταν καθοριστική στη διάδραση και στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ μας. 
 
Ευχαριστουμε θερμά τον εξαιρετικό και πάντα δημιουργικό Διευθυντή του Γυμνασίου Ηρακλειας, κο Βαφειδη Κωνσταντίνο, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά και προβλέψιμα  στην πραγμάτωση αυτού του προγράμματος μέσα από την ενεργό συμμετοχή του και την άρση όλων των πιθανών εμποδίων. 
 
Ξεχωριστές ευχαριστίες στην πάντα ευφάνταστη πνευματικά ανήσυχη κα Μπογδάνη Χρύσα, η οποία με ζήλο συνέβαλε στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
 
Τέλος, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους πρωταγωνιστές της Σχολής Γονέων, που δεν ήταν άλλοι, από τους δυναμικούς γονείς που δήλωσαν συμμετοχή! Η αγάπη και το πραγματικό τους ενδιαφέρον, έδωσαν νόημα, σάρκα και οστά στην επιβεβαίωση τελικά της ρήσης πως <<Γονιός δε γεννιέσαι αλλά γίνεσαι..>>
 

 

Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, ότι επιπλέον των υποχρεώσεών τους, απαιτείται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους (για το 2024, έως 31/5/2024) να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12/12/2023). Σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρου άρθρου «στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 4. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ».

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών είναι υποχρέωση του καθενός. Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.

Ο Αντιδήμαρχος

 Παπαγεωργίου Βαλάντης

Η Εφαρμογή Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2024 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) αφορά ακίνητα – οικόπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια, που βρίσκονται:

α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

✓ σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.

✓ σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

✓ σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

Οι οικισμοί του Δήμου Ηράκλειας, που μέρος τους ή και το σύνολό τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου είναι οι εξής : Λιθότοπος, Χείμαρρος, Τριάδα, Στρυμονικό, Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι, Παλαιόκαστρο και Μελενικίτσι.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου (εξέταση ακινήτου από ειδικό επιστήμονα) υποχρεούνται να συντάξουν τα ακόλουθα:

Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μέχρι 10/5/2024.

Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας μέχρι τις 10/6/2024, στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους, σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Μέχρι τη λειτουργία της σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα καταχωρούνται τα παραπάνω, τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται εντύπως και εις διπλούν στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Κατόπιν, αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες- δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με αυτόν, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαγεωργίου Βαλάντης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση (αριθμός ΑΔΑ6ΝΟΙ7ΛΛ-Ι90) απαγόρευσης ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας από 17-04-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., έως 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και λοιπών υδρόβιων ζώων.

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίας στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Aπόφαση (αριθμός ΑΔΑ6ΝΟΙ7ΛΛ-Ι90)

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών αποφασίστηκε η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ενάσκησης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χειμάρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στις λίμνες και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτές ( η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω)

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει από 01-04-2024, ώρα 08:00 π.μ. έως 20-05-2024, ώρα 08:00 π.μ.

Ενημερώνουμε του Παραγωγούς του Δήμου:

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 , ώρα 11:00 π.μ.,, στο ΒΑΛΤΕΡΟ, στο καφενείο του Κράσιου Θωμά, θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα για την Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας του ΣΣΚΑΠ 2023-2027»

Στην Ενημέρωση υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, θα δώσουν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε θέματα και προβλήματα σχετικά με την προδημοσίευση.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.