Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

 «Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Ηράκλειας »     και « Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Στρυμονικού »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #7.300,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 64.933,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (55.407,28€ πλέον ΦΠΑ 9.525,80€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Στρυμονικού »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #20.000,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«Προμήθεια αναλωσίμων των συστημάτων άρδευσης Δ.Ε. Στρυμονικού »

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #1.984,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #3.992.80€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #9.994,40€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

« Ανταλλακτικά για την επισκευή των μεγάφωνων του Δήμου »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #1.500,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

« Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Δ.Ε. Ηράκλειας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #13.997,31€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.