Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ. της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» για το έτος 2012, προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
    Δικαιούμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι: όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου (έμποροι  εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.000,00 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6η Απριλίου έτους 2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο Δημαρχείο της Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια.
    Αντίγραφα της διακήρυξης και  περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα  Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας  (τηλ. 2325350146),    όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή  από  το  διαδίκτυο  στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση  του  Δήμου  www.dimosiraklias.gr

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.