ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

         Εκτίθεται σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, η εκτέλεση του έργου «Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο «Λόφο Πεύκων», με προϋπολογισμό 260.758,00€. Το έργο συντίθεται σε ποσοστό 88,30% από Οικοδομικές εργασίες (ποσό 184.095,98€) και 10,05% από εργασίες Πρασίνου (ποσό 20.950,75€).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με υπόδειγμα, μελέτη έργου, το έντυπο προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία) από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια, μέχρι τις 31/05/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα διακήρυξης τύπου «Β». Ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να αναλάβει με δική του δαπάνη και επιμέλειά την αναπαραγωγή των τευχών. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στην ηλεκτ.. Διεύθυνση του δήμου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , καθώς και στο τηλέφωνο 2325350109, FAX επικοινωνίας 2325350159, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γούσιου Κατερίνα.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 5η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.