Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, την υπ΄αρ. 59/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 4 του Ν.4257/2014

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26-02-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 09:00 π.μ -11:00 π.μ, από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας κ. Γκόγκα Νικολάου.

Διεύθυνση: Πλατεία Μπακογιάννη 2 – Ηράκλεια. Τηλέφωνο: 2325 3 50108.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας www.dimosiraklias.gr

Η προκήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.