Προκήρυξη του έργου ΣΔΙΤ :  Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών
Bασικά Σημεία Προκήρυξης για κατάθεση Απόψεων/Παρατηρήσεων


Η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ) προώθησε την υπαγωγή του έργου: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» (το Έργο) στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως δηλαδή υλοποιείται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την από 06.03.2012 απόφασή της ενέκρινε την υπαγωγή του εν λόγω Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Το Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην κατασκευή μιας ορθά οργανωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων του νομού.
Το Έργο θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» που θα εξυπηρετεί την περιοχή του Νομού Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) θα αναλάβει:

  • τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων του Έργου,

  • το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Η λειτουργία και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων ΜΕΑ, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο,

  • τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,

  • την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,

  • την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ).

  • Κατά την διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου ΧΥΤΥ Σερρών στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» καθώς και των δύο ΣΜΑ στις θέσεις «Νιγρίτα» και «Ν. Ζίχνης».

Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει συγκεκριμένο σενάριο επεξεργασίας, αλλά αυτό θα καθοριστεί μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, θα είναι 90.000 τόνοι/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Σχετικά με τη μέθοδο δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» και μετά από συζητήσεις με την ΕΓΣΔΙΤ, θα πραγματοποιηθεί δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με ανταγωνιστικό διάλογο, δηλαδή με διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

Δείτε το κείμενο με τα βασικά σημεία της προκήρυξης του έργου εδώ.

Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας αποστέλλοντας email στο : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.

Δείτε τα βασικά σημεία

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.