Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση των Δράσεων:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισμού «5.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισμού «1.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού «5.500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, προϋπολογισμού «500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισμού «2.500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισμού «3.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στην υλοποίηση των γενικών δράσεων: ΔΡΑΣΗ 1.3.5 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ΔΡΑΣΗ 2.2.2 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύμιο «CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.