Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «EnergyNet», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί

δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με οικονομική προσφορά για την Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Παραδοτέου 2.3.1 – «Δράσεις εισαγωγής της αειφορικής ενέργειας στα σχολεία» στο πλαίσιο της δράσης 2.3 «Εκστρατείες διάχυσης & ευαισθητοποίησης».Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στα 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Οι πέντε (5) Εταίροι του έργου ENERGYNET, σε σχολεία των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις, είναι οι Δήμοι:

 1. 1.Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) – Επικεφαλής εταίρος του έργου,
 2. 2.Βέλες (Περιφέρεια Βαρδάρη της ΠΓΔΜ),
 3. 3.Ηράκλειας Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας),
 4. 4.Πρίλεπ (Περιφέρεια Πελαγονίας της ΠΓΔΜ) και
 5. 5.Βισαλτίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση και να αποδεικνύουν εμπειρία στο αντικείμενο (ένα τουλάχιστον έργο κατάρτισης σε σχολεία σε αντικείμενα αειφορικής ενέργειας κατά την τελευταία τριετία) και να διαθέσουν δύο ειδικούς με εμπειρία σε ανάλογες δράσεις κατάρτισης μαθητών σε θέματα αειφορικής ενέργειας και εφαρμογών της. Οι ειδικοί θα είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών ή και μεταπτυχιακών τμημάτων με συναφή αντικείμενα.

Οι παρουσιάσεις:

 • Θα αναφέρονται σε ενδιαφέροντα θέματα αειφορικής ενέργειας, όπως παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφορική ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παραδείγματα εφαρμογών, κλπ.
 • Θα γραφούν στην Αγγλική, ως γλώσσα του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και στις γλώσσες των δύο χωρών προκειμένου να είναι κατανοητές απ’ όλους τους μαθητές που θα τις παρακολουθήσουν.
 • Θα πραγματοποιούνται σε κάθε σχολείο από τους Ειδικούς οι οποίοι θα μεταβαίνουν στις έδρες των εταίρων για το σκοπό αυτό, φέροντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Θα είναι δύο (2), διάρκειας μιας (1) διδακτικής ώρας η καθεμία, θα κάνουν χρήση τεχνολογιών πολυμέσων και θα προβάλλονται μέσω ψηφιακού προβολέα επί οθόνης με τη συνοδεία εισηγητή (των δύο ειδικών).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται από νομικά πρόσωπα είτε από άτυπες συμπράξεις φυσικών προσώπων είτε από άτυπες συμπράξεις νομικών με νομικά ή με φυσικά πρόσωπα και θα τεκμηριώνεται με τα ακόλουθα:

 1. 1.Διαβιβαστικό έγγραφο με δήλωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας ή σύμπραξης και οι δύο εισηγητές (ονοματεπώνυμο, τίτλος/οι σπουδών, εμπειρία σε έτη).
 2. 2.Οικονομική προσφορά.
 3. 3.Παρουσίαση της εταιρείας ή σύμπραξης.
 4. 4.Αναλυτική παρουσίαση ενός τουλάχιστον ανάλογου έργου -κατάρτισης σε σχολεία επί θεμάτων αειφορικής ενέργειας- κατά την τελευταία τριετία.
 5. 5.Τα βιογραφικά των εισηγητών συνοδευόμενα από φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών τους.

Η υποβολή των υλικών θα πρέπει να γίνει ανυπερθέτως μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή τηλεομοιοτυπικώς στο τηλέφωνο 2325 3 50159 ή ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών (θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηράκλειας μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κυρία Γούσιου Αικατερίνη (τηλ. 2325350109, ηλ. ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Πρόσκληση  -  Τεχνική Περιγραφή

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.