ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου Ηράκλειας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1.     Γενικός Γραμματέας
2.     Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3.     Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
4.     Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
5.     Νομική Υπηρεσία
6.     Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
7.     Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
8.     Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.     Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας
2.     Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.     Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.      Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
δ) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
ε) Τμήμα ΚΕΠ 
2.     Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου
δ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.      Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας
β) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδικής Μέριμνας
γ) Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Προβολής
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Σκοτούσας και Στρυμονικού, εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της κάθε ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ
1. Γραφείο ΚΕΠ
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
1. Γραφείο ΚΕΠ
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.