Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με δημοσίευμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αναρτήθηκε και αναπαράχθηκε προ ημερών και αφορούσε την λήψη επιδόματος από μέρους μου με την ιδιότητα μου ως Προέδρου   Δ.Σ Νομικού Προσώπου του Δήμου Ηράκλειας, διευκρινίζω πως με απόφαση του  προηγούμενου Δ.Σ.  του Νομικού Προσώπου περί εξόδων παράστασης Προέδρου ,έλαβα έξοδα μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 (4 μήνες). Έκτοτε ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΩ κανενός είδους αποζημίωση ενώ με ΑΙΤΗΣΗ και ΑΠΟΦΑΣΗ μου ΑΡΝΗΘΗΚΑ τα έξοδα παράστασης προέδρου τα οποία έξοδα λαμβάνει μόνο η Αντιπρόεδρος  .

Για όσα μου έχουν ήδη καταβληθεί  τονίζω πως έχω προ μηνών αιτηθεί την επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
Σχετικά με τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο  Ηράκλειας έχει ήδη ενημερωθεί από έμενα σε απάντηση μου σε προ ημερήσιας διάταξης ερώτηση, ενώ το εν λόγω δημοσίευμα ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ τεχνηέντως αυτή την τοποθέτηση μου.
Συνεπώς απέχουν μακρόθεν εκ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ τα ισχυριζόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα ενώ οποιοσδήποτε περαιτέρω παραλληλισμός με πρόσωπα ή καταστάσεις σε άλλους   Δήμους της Π.Ε. Σερρών ,χαρακτηρίζεται ως περιττός ,παρελκυστικός ,κατευθυνόμενος  και τουλάχιστον υποτιμητικός ,ενώ εκφράζω ξεκάθαρη επιφύλαξη παντός  ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ μου σχετικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα .         

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Χαβαλές

 

Δελτίο τύπου

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας" ας ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (01) Ιατρού ειδικότητας Παιδίατρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών Ηράκλειας, Σκοτούσσης και Κοίμησης.

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η παρακολούθηση της σωματικής υγείας των νηπίων με επίσκεψή του δύο φορές το μήνα, η ιατρική συμβουλευτική, η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων καθώς και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ, περιόδου 2020-2021.

Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Προϋπολογισμού (Περίληψης) Εσόδων – Εξόδων  του Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟ.Π.Η. Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10, άρθρα 236 παρ. 1 &  240 παρ. 1 Ν. 3463/2006)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018"(2658/τ.Β'/2017)
 

 

 

 
 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή – επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, για την σχολική περίοδο 2020 – 2021. Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων θα γίνονται δεκτές έως 31-5-2020 .

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να  υποβληθούν µε τους ̟δύο  τρόπους:

Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική στην διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30, 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Tα δικαιολογητικά θα ̟προσκομιστούν µετά από σχετική ανακοίνωση

 

Αίτηση  - Υπεύθυνη Δήλωση  -  Δικαιολογητικά

Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Προϋπολογισμού (Περίληψης) Εσόδων – Εξόδων  του Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟ.Π.Η. Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2017 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10, άρθρα 236 παρ. 1 &  240 παρ. 1 Ν. 3463/2006)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. οικ 23976/22-7-2016 (ΦΕΚ 2311/26-07-20156Β΄) ΚΥΑ  : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 |(Β’ 253) απόφασης»
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.