Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος 867 /8-8-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών , που αφορά τις «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

 

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η Π.Κ.Μ προκηρύσσει τη χορήγηση 170 συνολικά νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 45 συνολικά δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου στην Π.Κ.Μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη (Α΄φάση) είναι έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023., ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α), στην ηλεκτρονική Δ/νση https://openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εισέλθει με κωδικούς Taxisnet.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠE Σερρών
Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών Μεραρχίας 36, 62110 Σέρρες
Τηλ.: 2321350377, 2321350381

 

Προκήρυξη

 

 

Το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύει την ανακοίνωση της μελέτης με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: "Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση 'Μελενικίτσι', συνολικής ισχύος 303,736 MWp και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήμους Σερρών και Ηράκλειας, Δημοτικές Ενότητες Σερρών και Λευκώνα (Δ. Σερρών) και Σκοτούσσης (Δ. Ηράκλειας)".» (υποκατηγορία Α1. Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02), ιιου μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (4) οχειικό και παρακαλεί για τη δημοσίευσή της .

Οι Δήμαρχοι, στους οιιοίους αποστέλλεται το έγγραφο αυτό. παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν ro περιεχόμενό του με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησης τους {Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ες Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας). Επίσης, καλούνται να διαβιβάσουν εγκαίρως (για την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών) στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ και την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία που θα προβεί σε εισήγηση επί του θέματος, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινηύ και τις γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων εκπροσώπησης των πολιτών,

Η ανακοίνωση-πρόκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ». Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441/Β72-12-08) «Καθορισμός της τιμής των καταχω ρου μένουν orov τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών, στην οποία διαβιβάζεται συνημμένα και ο φάκελος Μ.Π.Ε., παρακαλείται να προβεί σε σχετική εισήγηση.

Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης (άρθρο 6 παρ. 2, περ. α) της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ): κατόπιν επικοινωνίας με την εφημερίδα καταχώρησης της δημοσίευσης και βαρύνει τον φορέα.

 

Έγγραφο ανακοίνωση - πρόσκλησης

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.